SynErgy

synergy_imacOntwerp en realisatie illustratie voor www.systeemintegratie2015.nl

Vanuit Topsector Energie kwam de vraag om een illustratie te maken voor het congres Systeemintegratie 2015. De illustratie geeft de synergie weer tussen de verschillende energiesystemen zoals biomassa, wind- en zonne-energie en reguliere elektriciteitscentrales.